Impressum

Sumara Sp. z o.o.
Wielgoszcz 6
73-210 Recz
Polska

Numer telefonu: +48 535 264 614
E-mail: info@sumara.biz
Stronie internetowej: www.sumara.biz

Prezes Zarządu: Maciej Sumara
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
NIP: PL5941574517

Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000310493

Strona internetowa, Agencja: Tabulor